รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Current Applied Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Dusanee Thanaboripat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CAST
ISSN :
E-ISSN : 2586-9396
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เจ้าของ : King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cast@kmitl.ac.th, ktdusane@hotmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/cast
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Mathematics
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1905-2367, KMITL Science and Technology Journal