รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Current Applied Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Dusanee Thanaboripat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Curr. Appl. Sci. Technol.
ISSN :
E-ISSN : 2586-9396
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Office of Academic Journal Administration King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1 Soi Chalongkrung 1, Ladkrabang district, Bangkok 10520
เจ้าของ : King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : cast@kmitl.ac.th, ktdusane@hotmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/cast
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-2367
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.17 No.2 (2017)
  • An online-only Journal