รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารการศึกษา มศว
Total Citations : 3
Total Publications : 278
Journal Name : SWU Educational Adminitration Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร : บริหารการศึกษา มศว
Abbreviation Name: SWU Educational Administration
ISSN : 1685-2257
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somburak62@gmail.com
Website : http://ejs.bsru.ac.th/eduswujournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
Publication
22
32
25
27
36
37
39
32
0
0
Citation / Publication
0
0.03
0
0
0
0.05
0
0
0
0