รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
Journal Name : Srinakharinwirot Business Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Jarin Jarusen (ผศ. ดร.จรินทร์ จารุเสน)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SBJ
ISSN :
E-ISSN : 2985-2234
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mbasbj@gmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2228-9658, eISSN: 2697-5009
  • An online-only Journal