รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
Total Citations : 93
Total Publications : 169
Journal Name : MUT Journal of Business Administration
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
Abbreviation Name: MUT Journal of Business Administration
ISSN : 0859-9750
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 หมู่ 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มรวย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร / Faculty of Business Administration, Mahanakorn University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mutjournal@gmail.com
Website : http://www.mbs.mut.ac.th/journal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
21
12
12
3
5
21
10
5
0
0
Publication
16
18
11
7
7
13
25
22
0
0
Citation / Publication
1.31
0.67
1.09
0.43
0.71
1.62
0.4
0.23
0
0