รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 31
Total Publications : 328
Journal Name : ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Apinunt Thanachayanont
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ECTI-EEC
ISSN : 1685-9545
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ECTI AssociationRm. 520, Flr.5 NECTEC Bldg.112 Paholyothin Road, T. Klongneung A. Klongluang, Pathumthani 12120, Thailand
เจ้าของ : The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editoreec@ecti.or.th, editor@ecti-eec.org
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ECTI-EEC
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
6
2
4
3
1
0
0
0
0
Publication
35
25
22
19
11
14
13
15
0
0
Citation / Publication
0.03
0.24
0.09
0.21
0.27
0.07
0
0
0
0