รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Apinunt Thanachayanont
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ECTI-EEC
ISSN : 1685-9545
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ECTI AssociationRm. 520, Flr.5 NECTEC Bldg.112 Paholyothin Road, T. Klongneung A. Klongluang, Pathumthani 12120, Thailand
เจ้าของ : The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : apinunt.th@kmitl.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ECTI-EEC
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :