รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารประชากรศาสตร์
Total Citations : 24
Total Publications : 155
Journal Name : Journal of Demography
ชื่อบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-2143
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมะ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / College of Population Studies, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.cps@chula.ac.th
Website : http://www.cps.chula.ac.th/newcps/journal.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
7
9
6
7
6
8
8
7
0
0
Citation / Publication
0
0.11
0
0
0
0
0
0
0
0