รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 13
Total Publications : 19
Journal Name : Educational Journal of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-9663
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Secretariate Office, Faculty of Education, Burapha University 169 Long Hard Road, Tambon Saensook Amphur Muang Chonburi 20131, Thailand
เจ้าของ : Faculty of Education, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : Chinda999@hotmail.com
Website : https://edu.buu.ac.th/journal/journalinter/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0