รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Engineering and Applied Science Research
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Prinya Chindaprasirt
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Eng Appl Sci Res
ISSN : 2539-6161
E-ISSN : 2539-6218
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • KKU Engineering Journal, 7th Pienvichitr Building, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen, 40002
 • กองบรรณาธิการ Engineering and Applied Science Research ตึกเพียรวิจิตร (ชั้น 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Engineering, Khon Kean University
  จำนวนฉบับต่อปี : 6
  Email : prinya@kku.ac.th, kku.enjournal@gmail.com
  Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/easr
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Computer Science / Engineering
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 0125-8273
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.44 No.1 (2017)