รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Total Citations : 37
Total Publications : 140
Journal Name : Journal of Nursing Siam University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Pattraporn Arunyapak
ชื่อย่อของวารสาร : วพมส
Abbreviation Name: JNSU
ISSN : 1513-5454
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163Siam University, 38 Petchkasem Road Phasi-charoen District, Bangkok 10163
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Faculty of Nursing, Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsiamns@siam.edu, suleemas.ang@siam.edu
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
5
0
5
8
2
3
1
1
0
Publication
11
8
8
8
10
14
16
18
19
0
Citation / Publication
0
0.63
0
0.63
0.8
0.14
0.19
0.06
0.05
0