รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Total Citations : 15
Total Publications : 159
Journal Name : Journal of Nursing Siam University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Pattraporn Arunyapak
ชื่อย่อของวารสาร : วพมส
Abbreviation Name: JNSU
ISSN : 1513-5454
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163Siam University, 38 Petchkasem Road Phasi-charoen District, Bangkok 10163
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Faculty of Nursing, Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsiamns@siam.edu, suleemas.ang@siam.edu
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
1
0
0
4
2
5
0
0
1
0
Publication
8
8
10
14
16
18
20
18
0
0
Citation / Publication
0.13
0
0
0.29
0.13
0.28
0
0
0
0