รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
Total Citations : 311
Total Publications : 174
Journal Name : Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
ชื่อบรรณาธิการ : Assist. Prof. Dr. Duangkamol Wattradul
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
Abbreviation Name: Thai J. Cardio-Thorac Nurs.
ISSN : 0857-605X
E-ISSN : 2672-9474
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 39 หมู่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย / Thai Cardiovascular - Thoracic Nurses Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : d_wattradul@yahoo.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
13
31
37
51
33
23
6
1
2
0
Publication
10
12
15
20
19
24
18
23
0
0
Citation / Publication
1.3
2.58
2.47
2.55
1.74
0.96
0.33
0.04
0
0