รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
Total Citations : 102
Total Publications : 221
Journal Name : Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
ชื่อบรรณาธิการ : Assist. Prof. Dr. Duangkamol Wattradul
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
Abbreviation Name: Thai J. Cardio-Thorac Nurs.
ISSN : 0857-605X
E-ISSN : 2672-9474
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 39 หมู่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย / Thai Cardiovascular - Thoracic Nurses Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : d_wattradul@yahoo.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
6
14
12
21
14
2
2
2
0
0
Publication
12
15
20
19
24
18
23
29
18
0
Citation / Publication
0.5
0.93
0.6
1.11
0.58
0.11
0.09
0.07
0
0