รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง
Total Citations : 73
Total Publications : 341
Journal Name : Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-8430
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร 10520
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : kspratum@kmitl.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0