รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Total Citations : 100
Total Publications : 308
Journal Name : Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ทพญ.ดร.ศจี สัตยุตม์
ชื่อย่อของวารสาร : วพวส.
Abbreviation Name: JGGM
ISSN : 1513-4695
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7 เลขที่ 2 ถนนวังหลังแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เจ้าของ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.ggm@gmail.com
Website : http://journalggm.org/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
1
0
0
0
1
0
3
0
1
0
Publication
12
0
0
0
5
0
6
8
11
0
Citation / Publication
0.08
0
0
0
0.2
0
0.5
0
0.09
0