รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Piyasan Praserthdam
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Eng. J.
ISSN : 0125-8281
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 254 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : ed.office@engj.org
Website : https://www.engj.org/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :