รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Total Citations : 1
Total Publications : 35
Journal Name : PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารพัฒนศาสตร์
Abbreviation Name: PSDS Journal of Development Studies
ISSN : 2630-0680
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : psdsjournal.tu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.1 No.1 2018) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1686-3690, วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร | Journal of Graduate Volunteer Centre

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  8
  8
  14
  5
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0