รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Total Citations : 63
Total Publications : 179
Journal Name : Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRTL
ISSN : 1905-7881
E-ISSN : 2651-1584
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : arrerut@rsu.ac.th, isdc@rsu.ac.th
Website : https://jrtl.rsu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
6
2
5
15
1
3
3
0
0
0
Publication
14
17
18
19
22
25
23
26
14
0
Citation / Publication
0.43
0.12
0.28
0.79
0.05
0.12
0.13
0
0
0