รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Total Citations : 5
Total Publications : 206
Journal Name : Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRTL
ISSN : 1905-7881
E-ISSN : 2651-1584
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : isdc@rsu.ac.th, kanchana.ch@rsu.ac.th
Website : https://jrtl.rsu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
2
1
1
0
0
1
0
0
0
0
Publication
14
17
18
19
22
25
23
26
27
14
Citation / Publication
0.14
0.06
0.06
0
0
0.04
0
0
0
0