รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
Total Citations : 176
Total Publications : 475
Journal Name : Journal of Technical Education Development
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร. คณิต ปิติณัตต์ ตั้งสิริวรกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J-TED
ISSN : 0857-5452
E-ISSN : 2651-2238
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ถนนประชาราษฎร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เจ้าของ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jintana.t@ited.kmutnb.ac.th
Website : https://www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
11
18
7
13
7
9
3
1
0
Publication
47
50
51
59
50
55
59
0
0
0
Citation / Publication
0.17
0.22
0.35
0.12
0.26
0.13
0.15
0
0
0