รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
Total Citations : 51
Total Publications : 530
Journal Name : Journal of Technical Education Development
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร. คณิต ปิติณัตต์ ตั้งสิริวรกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J-TED
ISSN : 0857-5452
E-ISSN : 2651-2238
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ถนนประชาราษฎร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เจ้าของ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jintana.t@ited.kmutnb.ac.th
Website : https://www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
6
8
4
4
4
4
1
1
0
0
Publication
50
51
59
50
55
59
0
55
0
0
Citation / Publication
0.12
0.16
0.07
0.08
0.07
0.07
0
0.02
0
0