รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Total Citations : 8
Total Publications : 85
Journal Name : Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พิษณุ บุญนิยม
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารพิกุล
Abbreviation Name: Phikun Journal
ISSN : 0858-527X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 69 หมู่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pjkpru@gmail.com
Website : https://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
0
1
3
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
7
14
15
17
32
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.14
0.21
0
0
0
0
0