รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพิษวิทยาไทย
Total Citations : 117
Total Publications : 139
Journal Name : Thai Journal of Toxicology
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Toxicol
ISSN : 0857-264X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หน่วยพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล25/25 ถนนพุทธมณฑล 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170โทร: 0 2-800-2380โทรสาร: 0 2-441-9344
เจ้าของ : สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Society of Toxicology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : monruedee.suk@mahidol.edu
Website : https://www.registration-master.com/thaitox/journal/content.php?slug=home
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
4
15
2
8
3
2
0
0
0
Publication
11
9
8
7
16
13
11
11
0
0
Citation / Publication
0.45
0.44
1.88
0.29
0.5
0.23
0.18
0
0
0