รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารภาษา
Total Citations : 18
Total Publications : 169
Journal Name : PASAA: A Journal of Language Teaching and Learning
ชื่อบรรณาธิการ : Kandaporn Jaroenkitboworn
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PASAA
ISSN : 0125-2488
E-ISSN : 2287-0024
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Chulalongkorn University Language InstitutePASAA Circulation ManagerPrem Purachatra BuildingChulalongkorn UniversityPhayathai Road, Bangkok, 10330 Thailand
เจ้าของ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Language Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pasaa.editor@gmail.com
Website : http://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
3
2
0
0
0
0
0
0
Publication
0
10
12
7
14
20
16
19
0
0
Citation / Publication
0
0.2
0.25
0.29
0
0
0
0
0
0