รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารภาษาปริทัศน์
Total Citations : 13
Total Publications : 109
Journal Name : Pasaa Paritat Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์
ชื่อย่อของวารสาร : ภาษาปริทัศน์
Abbreviation Name: Pasaa Paritat
ISSN : 2286-9972
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเปรมปุรฉัตร ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Language Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : pasaaparitatjournal@chula.ac.th
Website : http://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0857-7285

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
Publication
9
8
5
9
9
7
8
7
7
0
Citation / Publication
0.22
0.13
0
0
0.11
0
0.13
0
0
0