รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Environment and Natural Resources Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Noppol Arunrat (รศ. ดร.นพพล อรุณรัตน์)
ชื่อย่อของวารสาร : Environ. Nat. Resour. J.
Abbreviation Name: Environ. Nat. Resour. J.
ISSN : 1686-5456
E-ISSN : 2408-2384
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research and Academic Services Section, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, 999 Phutthamonthon Sai 4 Rd., Salaya, Nakhon Pathom 73170
เจ้าของ : Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ennrjournal@gmail.com, noppol.aru@mahidol.ac.th, noppol.aru@mahidol.edu
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ennrj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Earth and Planetary Sciences / Environmental Science
หมายเหตุ :