รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 138
Total Publications : 312
Journal Name : Environment and Natural Resources Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Benjaphorn Prapagdee
ชื่อย่อของวารสาร : Environ. Nat. Resour. J.
Abbreviation Name: Environ. Nat. Resour. J.
ISSN : 1686-5456
E-ISSN : 2408-2384
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research and Academic Services Section, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, 999 Phutthamonthon Sai 4 Rd., Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand
เจ้าของ : Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ennrjournal@gmail.com, benjaphorn.pra@mahidol.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Earth and Planetary Sciences / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
9
9
16
26
9
1
5
6
4
1
Publication
17
17
15
17
13
13
14
17
33
7
Citation / Publication
0.53
0.53
1.07
1.53
0.69
0.08
0.36
0.35
0.12
0.14