รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Total Citations : 4
Total Publications : 112
Journal Name : Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.วิโรจ นาคชาตรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HJGSRU
ISSN : 2286-7457
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wanvi2@hotmail.com
Website : http://www.human.ru.ac.th/grad/index.php/humanities-journal-grade-school
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
Publication
0
0
32
20
16
16
17
11
0
0
Citation / Publication
0
0
0.03
0
0.13
0.06
0
0
0
0