รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Total Citations : 33
Total Publications : 93
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
ชื่อย่อของวารสาร : มน-มพ
Abbreviation Name: SH-UP
ISSN : 2286-9395
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิมหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hu.journal.up@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
5
5
3
0
3
9
5
0
Publication
0
0
0
0
0
17
15
16
30
15
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.2
0.56
0.17
0