รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 183
Total Publications : 417
Journal Name : EnvironmentAsia
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Wanida Jinsart
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EA
ISSN : 1906-1714
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Environmental Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 254 Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok, 10330jwanida@chula.ac.th
เจ้าของ : The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : panwadee.s@sci.kmutnb.ac.th
Website : http://www.tshe.org/ea/index.html
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
5
15
19
11
22
16
7
5
1
0
Publication
23
23
35
30
37
33
53
66
7
0
Citation / Publication
0.22
0.65
0.54
0.37
0.59
0.48
0.13
0.08
0.14
0