รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : EnvironmentAsia
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Wanida Jinsart
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EA
ISSN : 1906-1714
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Environmental Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 254 Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok, 10330
เจ้าของ : The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : panwadee.s@sci.kmutnb.ac.th
Website : http://www.tshe.org/ea/index.html
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science
หมายเหตุ :