รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Total Citations : 0
Total Publications : 86
Journal Name : Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HUSOC Journal
ISSN : 1906-1102
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอย อิสรภาพ 15 แขวง หิรัญรูจี เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : human_bsru@hotmail.com
Website : http://human.bsru.ac.th/search/frontpage
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
12
12
18
20
23
1
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0