รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 3
Total Publications : 20
Journal Name : SAU Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Weerapun Duangthongsuk
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SAUJOURSALST
ISSN : 2408-235X
E-ISSN : 2673-0049
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลขที่ 19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ / Southeast Asia University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : SAUJournalST@sau.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
8
9
3
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.13
0
0