รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารยูโร
Total Citations : 26
Total Publications : 58
Journal Name : Thai Journal Urology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Monthira Tanthanuch, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJU
ISSN : 0858-6071
E-ISSN : 2651-0626
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาสัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เจ้าของ : สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / The Thai Urological Association under the Royal Patronage
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tmonthir@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
9
7
9
10
9
14
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0