รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารร่มไทรทอง
Journal Name : Warasarn Rom Sai Thong
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-2688
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขม กรุงเทพฯ10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์