รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Total Citations : 3
Total Publications : 145
Journal Name : Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jrgbs
ISSN : 2465-4094
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรังสิต / Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jrgbs@rsu.ac.th
Website : https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
Publication
0
0
0
23
21
41
28
32
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.05
0.02
0.04
0
0
0