รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรังสิตสารสนเทศ
Total Citations : 6
Total Publications : 93
Journal Name : RSU library journal
ชื่อบรรณาธิการ : มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ชื่อย่อของวารสาร : รังสิตสารสนเทศ
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-1814
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต / Rangsit University Library
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rsulibjournal@rsu.ac.th
Website : http://rilj.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
2
1
1
2
0
0
0
0
Publication
11
11
11
11
15
12
0
22
0
0
Citation / Publication
0
0
0.18
0.09
0.07
0.17
0
0
0
0