รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรังสีเทคนิค
Total Citations : 23
Total Publications : 129
Journal Name : The Thai Journal of Radiological Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-1422
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารรังสีเทคนิค สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เจ้าของ : สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : thairtjournal@gmail.com
Website : http://www.tsrt.or.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0