รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฏฐาภิรักษ์
Total Citations : 22
Total Publications : 486
Journal Name : Ratthaphirak Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พลตรี ชำนาญ ช้างสาต
ชื่อย่อของวารสาร : รัฏฐาภิรักษ์
Abbreviation Name: Ratthaphirak
ISSN : 0857-0442
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานนิตยสารรัฏฐาภิรักษ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เจ้าของ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร / National Defence College of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jakkrit.su@thaindc.org
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Environmental Science / Psychology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
3
1
0
1
0
0
1
0
0
0
Publication
35
24
17
19
13
23
21
16
0
0
Citation / Publication
0.09
0.04
0
0.05
0
0
0.05
0
0
0