รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 31
Total Publications : 159
Journal Name : GMSARN International Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Weerakorn Ongsakul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: GMSARN
ISSN : 1905-9094
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : GREATER MEKONG SUBREGION ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK c/o Asian Institute of Technology P.O. Box 4, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
เจ้าของ : ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง / GREATER MEKONG SUBREGION ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : gmsarn@ait.ac.th
Website : http://gmsarnjournal.com/home/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
4
1
4
4
3
5
5
0
0
0
Publication
0
22
20
19
26
24
24
24
0
0
Citation / Publication
0
0.05
0.2
0.21
0.12
0.21
0.21
0
0
0