รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Journal Name : Political Science and Public Administration Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Narut Charoensri (ผศ. ดร.นรุตม์ เจริญศรี)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PSPAJ
ISSN :
E-ISSN : 2985-2269
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University 239 Huay Kaew Rd., Muang, Chiang Mai 50200
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : polscicmujournal@gmail.com
  Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 2630-0435, 0125-7897, eISSN: 2630-0699
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2010)
 • An online-only Journal Since Vol.14 No.2 (2023)