รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชมงคลล้านนา
Total Citations : 4
Total Publications : 133
Journal Name : RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ลัดดา ปินตา
ชื่อย่อของวารสาร : -
Abbreviation Name: -
ISSN : 2287-092X
E-ISSN : -
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 053-357789
Email : supansa@rmutl.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : -

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
Publication
0
0
0
23
23
30
23
24
10
0
Citation / Publication
0
0
0
0.04
0.04
0.07
0
0
0
0