รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
Journal Name : Asian Archives of Pathology
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Chetana Ruangpratheep
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-9183
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Editorial Office of Asian Archives of Pathology Department of Pathology, Floor 6, Her Royal Highness Princess Bejaratana Building Phramongkutklao College of Medicine 317 Rajavithi Road, Rajadevi, Bangkok 10400 Thailand
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย / Royal College of Pathologists of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : editor@asianarchpath.com
Website : https://www.asianarchpath.com/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :