รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
Total Citations : 11
Total Publications : 99
Journal Name : Ramkhamhaeng Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RLJ
ISSN : 2286-8518
E-ISSN : 2651-1827
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Faculty of Law; Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawjournal@ru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
3
2
0
2
1
2
1
0
0
Publication
0
0
16
14
13
11
16
18
11
0
Citation / Publication
0
0
0.13
0
0.15
0.09
0.13
0.06
0
0