รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวจนะ
Total Citations : 4
Total Publications : 30
Journal Name : Vacana: Journal of Language and Linguistics
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: VCN
ISSN : 2287-0903
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง เชียงราย 57100
เจ้าของ : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : vacanajournal@gmail.com
Website : http://rs.mfu.ac.th/ojs/index.php/vacana/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
Publication
0
0
1
0
8
5
8
8
0
0
Citation / Publication
0
0
2
0
0
0.2
0
0
0
0