รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มข.
Total Citations : 995
Total Publications : 1124
Journal Name : KKU Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-3957
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี :
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2539-6293, Asia-Pacific Journal of Science and Technology (Vol.21 No.4 2016 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
204
98
71
40
13
10
3
5
0
0
Publication
99
90
90
82
40
65
0
0
1
0
Citation / Publication
2.06
1.09
0.79
0.49
0.33
0.15
0
0
0
0