รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ
Total Citations : 11
Total Publications : 161
Journal Name : UTK Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุธรรม ศิวาวุธ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-0874
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthep
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wuttiwat.k@rmutk.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ UTK RESEARCH JOURNAL ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
2
0
1
2
6
0
0
0
0
Publication
0
29
30
25
29
21
27
0
0
0
Citation / Publication
0
0.07
0
0.04
0.07
0.29
0
0
0
0