รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of HRintelligence : HRi
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HRI
ISSN :
E-ISSN : 2773-9511
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute for Continuing Education and Human Resources, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hri.tu.journal@gmail.com
Website : http://www.journalhri.com/index.html
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.7 No.1 2012 เป็นต้นไป
  • ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1905-5986, วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ | Thai Human Resource Research Journal
  • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN: 2673-057X ตั้งแต่ Vol.16 No.1 2021 เป็นต้นไป