รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of HRintelligence : HRi
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HRI
ISSN :
E-ISSN : 2773-9511
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute for Continuing Education and Human Resources, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hri.tu.journal@gmail.com
Website : http://www.journalhri.com/index.html
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-5986, 2673-057X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.1 (2012)
  • An online-only Journal Since Vol.16 No.1 (2021)