รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 115
Journal Name : Journal of HRintelligence : HRi
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HRI
ISSN : 2673-057X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute for Continuing Education and Human Resources, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hri.tu.journal@gmail.com
Website : http://www.journalhri.com/index.html
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2555 (Vol.7 No.1 2012) เป็นต้นไป
 • ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1905-5986, วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ | Thai Human Resource Research Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  17
  20
  14
  15
  9
  15
  12
  13
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0