รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
Total Citations : 9
Total Publications : 390
Journal Name : SDU Research Journal Humanities and Social Science
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Chanasuek Nichanon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-2847
E-ISSN : 2408-1582
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research and Develooment lnstitute, Suan Dusit University, 295 Nakhonrachasima Road, Dusit, Banekok. Thailand 10300
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research@dusit.ac.th; sduhiournal@dusit.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • Index Vol.4 No.1 2008 - Vol.14 No.3 2018
 • Formerly known as: วารสารวิจัย มสด. | SDU Research Journal (Index Vol.1 No.1 2005 - Vol.3 No.3 2007)
 • Currently known as: ISSN: 2672-9806, E-ISSN: 2673-0235, Journal of Multidisciplinary in Social Sciences (Index Vol.15 No.1 2019 - present)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  1
  0
  1
  4
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  43
  51
  44
  36
  35
  35
  34
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0.02
  0
  0.02
  0.11
  0.03
  0
  0
  0
  0
  0