รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
Journal Name : SDU Research Journal Humanities and Social Science
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Chanasuek Nichanon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-2847
E-ISSN : 2408-1582
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research and Develooment lnstitute, Suan Dusit University, 295 Nakhonrachasima Road, Dusit, Banekok 10300
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research@dusit.ac.th; sduhiournal@dusit.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2673-0235
  • Formerly known as pISSN: 1905-2847, SDU Research Journal
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.4 No.1 (2008) - Vol.14 No.3 (2018)