รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Total Citations : 157
Total Publications : 313
Journal Name : Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Pramote Pornsuriya, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: rmutto rj
ISSN : 1906-1889
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิจัย สำนักงานวรสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5, เลขที่ 43 หมู่ 6 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Tawan-ok
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : veeraya43@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Veterinary
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
18
24
22
6
4
3
0
0
1
0
Publication
25
26
28
26
27
16
34
28
1
0
Citation / Publication
0.72
0.92
0.79
0.23
0.15
0.19
0
0
1
0