รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยทางการพยาบาล
Journal Name : Thai Journal of Nursing Research
ชื่อบรรณาธิการ : Somchit Hanucharurnkul. RN, PhD
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-7685
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารวิจัยทางการพยาบาล สำนักเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักงานสภาการพยาบาล
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : rashk@mahidol.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 1906-8107, E-ISSN : 2586-8373, Pacific Rim International Journal of Nursing Research (Vol.14 No.1 2010 - present)