รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยทางการพยาบาล
Journal Name : Thai Journal of Nursing Research
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Somchit Hanucharurnkul. RN
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-7685
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารวิจัยทางการพยาบาล สำนักเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักงานสภาการพยาบาล
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : rashk@mahidol.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 1906-8107, eISSN: 2586-8373