รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยทางการศึกษา
Total Citations : 208
Total Publications : 450
Journal Name : Journal of Educational Research
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-5536
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Education, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somwan_@hotmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
5
13
7
9
6
18
4
4
0
0
Publication
37
20
38
37
39
60
36
31
0
0
Citation / Publication
0.14
0.65
0.18
0.24
0.15
0.3
0.11
0.13
0
0