รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Humanities, Arts and Social Sciences Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Korakoch Attaviriyanupap
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HASSS
ISSN : 2586-8594
E-ISSN : 2630-0079
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office, Sanam Chandra Palace Campus6 Rachamakha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000
เจ้าของ : Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : hasss.manager@su.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hasss
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2586-8594, eISSN: 2586-8519
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2018)