รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Journal Name : Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2287-0628
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง / Muban Chombueng Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : researchmcru@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2651-1916, eISSN: 2651-1924