รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 50
Total Publications : 224
Journal Name : Western University Research Journal of Humanities and Social Science
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤฏดา ตันเปาว์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังค
Abbreviation Name:
ISSN : 2465-3578
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฏร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ple2209@hotmail.com
Website : https://www.western.ac.th/westernnew/facultyofwestern/fac_main.php?mod=journal_human&parentID=CAT0000001&mod=journal_human&parentID=CAT0000001
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
19
21
5
2
0
1
0
Publication
0
0
0
33
33
38
52
0
68
0
Citation / Publication
0
0
0
0.58
0.64
0.13
0.04
0
0.01
0