รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 364
Total Publications : 1484
Journal Name : International Journal of Agricultural Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Kasem Soytong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJAT
ISSN : 2630-0613
E-ISSN : 2630-0192
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)2046 sinthorn On-nuch, On-nuch Ladkrabang Road, Ladkrabang Bangkok 10520, Thailand
เจ้าของ : Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)
จำนวนฉบับต่อปี : 7
Email : ijat.aatsea@gmail.com
Website : http://www.ijat-aatsea.com/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Chemistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
42
56
17
31
22
16
11
11
2
0
Publication
172
178
170
129
218
188
72
195
0
0
Citation / Publication
0.24
0.31
0.1
0.24
0.1
0.09
0.15
0.06
0
0