รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)
Total Citations : 42
Total Publications : 101
Journal Name : Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2923
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research@sc.chula.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0